Zakony

Archidiecejza Łódzka Zakony i zgromadzenia żeńskie

ŻEŃSKIE INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO
I. ANTONIANKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR ANTONIANEK OD CHRYSTUSA KRÓLA
TRZECIEGO ZAKONU REGULARNEGO ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
Congregatio Sororum Antonianarum a Christo Rege
III Ordinis Regularis S. Francisci Assisiensis
Dom generalny: 92-108 Łódź, ul. Janosika 141, tel. 679-27-20
Przełożona generalna: m. Teresa [Agnieszka] Małek
Nowicjat: 92-108 Łódź, ul. Janosika 141, tel. 679-27-20
Dom zakonny na terenie archidiecezji:
94-103 Łódź, ul. Nowe Sady 17, tel. 688-18-49
Przełożona: s. Irena [Franciszka] Kaproń
II. BERNARDYNKI

MNISZKI TRZECIEGO ZAKON REGULARNEGO
ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
Moniales Tertii Ordinis Regularis S. Francisci vulgo Bernardinae in Polonia
1. Klasztor Sióstr Franciszkanek . Bernardynek
93-423 Łódź, ul. Rudzka 55/57, tel. 684-18-49
Przełożona: s. Józefa Dzikoń
2. Klasztor Sióstr Franciszkanek . Bernardynek
95-060 Brzeziny Łódzkie, ul. Kościuszki 1/3, tel. (0-46) 874-24-69
Przełożona: s. Karolina Juraś
III. BOROMEUSZKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. KAROLA BOROMEUSZA
Institut Saint Charles
Domy zakonne na terenie archidiecezji:
1. 92-604 Łódź.Andrzejów 15, ul. Skrzatów 12, tel. 648-83-90
Przełożona: s. Hilda Castellino
2. 93-377 Łódź, ul. Jutrzenki 7, tel. 645-87-44
Przełożona: s. Marjorie Dashwood
IV. CÓRKI BOŻEJ MIŁOŚCI

ZGROMADZENIE CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI
Congregatio Filiarum Divinae Caritatis
Dom zakonny na terenie archidiecezji:
95-200 Pabianice, ul. Warszawska 36a, tel. 215-43-51
Przełożona: s. Elżbieta [Daria] Pietrzak
V. FELICJANKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. FELIKSA Z KANTALICJO
TRZECIEGO ZAKONU ŚW. FRANCISZKA SERAFICKIEGO
Congregatio Sororum S. Felicis a Cantalitio III Ordinis S. Francisci
Domy zakonne na terenie archidiecezji:
1. 91-849 Łódź, ul. Jonschera 25, tel. 656-45-17
Przełożona: s. Alicja [Jolanta] Augustynowicz
2. 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 46, tel. 213-93-21
Przełożona: s. Anna [Ewangelina] Lorek
3. 95-030 Rzgów, ul. Ogrodowa 11, tel. 214-12-93
Przełożona: s. Maristella [Marzenna] Glinka
VI. HONORATKI

ZGROMADZENIE MAŁYCH SIÓSTR NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
Congregatio Parvarum Sororum Immaculati Cordis Mariae
Domy zakonne na terenie archidiecezji:
1. 93-024 Łódź, ul. Lokatorska 12, tel. 684-07-30
Przełożona: s. Jolanta [Monika] Dziułka
2. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 40 m. 13/14, tel. 678-97-51
Przełożona: s. Alicja [Luiza] Spadzińska
VII. KARMELITANKI BOSE

MNISZKI BOSE ZAKONU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Z GÓRY KARMELU
Moniales Excalceatae Ordinis Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo
Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych
91-348 Łódź, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 6, tel. 657-79-52, fax 655-00-79
Przeorysza: m. Anna Maria Pałdyna
VIII. KARMELITANKI DZIECIĄTKA JEZUS

ZGROMADZENIE SIÓSTR KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS
Congregatio Sororum Carmelitarum Infantis Iesu

Strona główna


Dom prowincjalny:
91-358 Łódź, ul. Złocieniowa 38, tel. 659-24-96, 659-24-97
Przełożona prowincjalna: m. Teresa [Faustyna] Górowska
Domy zakonne na terenie archidiecezji:
1. 91-358 Łódź, ul. Złocieniowa 38, tel. 659-21-77
Przełożona: s. Irena [Ines] Mamcarz
2. 97-415 Kluki, Kaszewice 11
Przełożona: s. Anna [Terezjanna] Siwek, tel. (0-44) 631-52-55
3. 95-054 Ksawerów, ul. Gwiezdna 16, tel. 213-84-31
Przełożona: s. Agnieszka [Mateusza] Kuśmierek
4. 93-325 Łódź, ul. św. Wojciech 3, tel. 646-82-05
Przełożona: s. Wanda [Zdzisława] Muś
IX. MISJONARKI MIŁOŚCI

ZGROMADZENIE SIÓSTR MISJONAREK MIŁOŚCI
Congregatio Sororum Missionariarum Caritatis
Dom zakonny na terenie archidiecezji:
90-554 Łódź ul. Andrzeja Struga 90A
Przełożona: s. Kamila Marek
X. MISJONARKI ŚWIĘTEJ RODZINY

ZGROMADZENIE SIÓSTR MISJONAREK ŚWIĘTEJ RODZINY
Congregatio Sororum Missionariarum Sanctae Familiae
Dom zakonny na terenie archidiecezji:
91-149 Łódź, al. Pasjonistów 23, tel. 652-14-92
Przełożona: s. Imelda Deptuła
XI. NAZARETANKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY Z NAZARETU
Congregatio Sanctae Familiae de Nazareth
Dom zakonny na terenie archidiecezji:
98-140 Łask-Kolumna, ul. Komuny Paryskiej 10, tel. (0-43) 675-43-91
Przełożona: s. Wiesława [Zacharia] Hyziak
XII. PASJONISTKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR MĘKI PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA
Congregatio Sororum Passionis Domini Nostri Iesu Christi
Domy zakonne na terenie archidiecezji:
1. 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 9/13, tel. 636-73-71
Przełożona: s. Sebastiana Szczepkowska
2. 95-011 Bratoszewice, pl. Staszica 2, tel. 719-66-62
Przełożona: s. Aleksa Witkowska
3. 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
tel. (0-44) 724-55-56
Przełożona: s. Violetta Młynarska
XIII. PASTERKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR PASTEREK OD OPATRZNOŚCI BOSKIEJ
Congregatio Sororum Divini Pastoris a Providentia Divina
Dom zakonny na terenie archidiecezji:
92-002 Łódź, ul. Skalna 7, tel. 679-39-33
Przełożona: s. Jadwiga [Jacenta] Mosakowska
XIV. POCIESZYCIELKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR POCIESZYCIELEK
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
Consolatrices Sacratissimi Cordis Iesu
Dom zakonny na terenie archidiecezji:
91-527 Łódź, ul. Strykowska 122, tel. 659-72-70
Przełożona: s. Sabina [Elżbieta] Cieśla
XV. SALEZJANKI

ZGROMADZENIE CÓREK MARYI WSPOMOŻYCIELKI
Filiae Mariae Auxiliatricis
Domy zakonne na terenie archidiecezji:
1. 91-735, Łódź, ul. Brauna 5, tel. 656-12-35
Przełożona: s. Maria Pioskowik
2. 90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 1/3, tel. 678-55-94
Przełożona: s. Anastazja Dynak
3. 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 9, tel. (0-44) 649-84-17
Przełożona: s. Joanna Koszałka
XVI. SERCANKI

ZGROMADZENIE SŁUŻEBNIC NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
Congregatio Servularum Sacratissimi Cordis Iesu
Domy zakonne na terenie archidiecezji:
1. 90-640 Łódź, ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 32, tel. 632-05-18
Przełożona: s. Józefa [Emiliana] Fabiszak
2. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 27, tel. 636-91-19
Przełożona: s. Alina [Lilioza] Zioło
3. 98-100 Łask, ul. Kościuszki 20, tel. (0-43) 675-37-46
Przełożona: s. Krystyna [Salwatora] Grabna
XVII. SIOSTRY MARYI NIEPOKALANEJ

ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ
Congregatio Sororum Mariae Immaculatae
Dom zakonny na terenie archidiecezji:
99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 24, tel. (0-43) 678-46-56
Przełożona: s. Pelagia [Nikodema] Ciach
XVIII. SIOSTRY MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

ZGROMADZENIE SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA
Institutum Sororum B.M.V. a Misericordia
Dom zakonny na terenie archidiecezji:
91-157 Łódź, ul. Wici 47, tel. 655-83-24
Przełożona: s. Celestyna [Anvarita] Chmiel
XIX. SIOSTRY NARODZENIA NMP

ZGROMADZENIE SIÓSTR NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Congregatio Sororum Nativitatis B.M.V.
Dom Generalny: 90-717 Łódź, ul. 1 Maja 15, tel. 633-33-51
Przełożona generalna: s. Helena [Michalina] Maślanka
Dom zakonny na terenie archidiecezji:
95-073 Grotniki, ul. Topolowa 34, tel. 717-94-17
Przełożona: s. Lucyna [Benigna] Figura
XX. SIOSTRY SERC JEZUSA I MARYI

STOWARZYSZENIE NAJŚWIĘTSZYCH SERC JEZUSA I MARYI
Societas Cordis Jesu et Mariae
Dom generalny na terenie archidiecezji:
95-040 Koluszki, ul. Budowlanych 15, tel. (0-44) 714-04-43
Przełożona: s. Cyryla Dąbrowska
XXI. SIOSTRY ŚWIĘTEJ RODZINY

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ RODZINY Z BORDEAUX
Congregatio Sororum a S. Familia Burdigalen
Domy zakonne na terenie archidiecezji:
1. 90-302 Łódź, ul. Wigury 19, tel. 636-14-77
Przełożona: s. Jadwiga [Marta] Mierzejewska
2. 91-504 Łódź, ul. Żucza 38, tel. 659-70-30
Przełożona: s. Grażyna Kisiel
3. 91-230 Łódź, ul. Hektarowa 15a, tel. 652-86-97
Przełożona: s. Teresa Szkodzińska
4. Żabiczki-Las, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Poziomkowa 14, tel. 211-16-47
Przełożona: s. Teresa Okrój
XXII. SIOSTRY „WSPÓLNEJ PRACY”

ZGROMADZENIE SIÓSTR WSPÓLNEJ PRACY OD NIEPOKALANEJ MARYI
Congregatio Sororum Laboris Communis a Maria Immaculata
Dom zakonny na terenie archidiecezji:
95-100 Zgierz, ul. Piłsudskiego 61, tel. 716-27-34
Przełożona: s. Anatolia Roguś
XXIII. SIOSTRY ZGROMADZENIA „JEDNOŚĆ”

ZGROMADZENIE SIÓSTR „JEDNOŚĆ”
PW. ŚW. TERESY
OD DZIECIĄTKA JEZUS
Congregatio Sororum „Unitas” sub invocatione Sanctae Teresiae de Iesu Infante
Domy zakonne na terenie archidiecezji:
97-320 Wolbórz, ul. Kościuszki 9, tel. (0-44) 616-44-73
Przełożona: s. Krystyna Stec
XXIV. SŁUŻEBNICZKI NMP NP

ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEPOKALANIE POCZĘTEJ
Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae
Dom prowincjalny:
91-473 Łódź, ul. Biegańskiego 10, tel. 640-60-43
Przełożona prowincjalna: m. Helena Królikowska
Domy zakonne na terenie archidiecezji:
1. 91-473 Łódź, ul. Biegańskiego 10, tel. 640-60-43
Przełożona: s. Maria Faron
2. 93-357 Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 20, tel. 646-59-50
Przełożona: s. Joanna Rękas
3. 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1, tel. 636-24-82
Przełożona: s. Elżbieta Mąka
4. 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 637-58-44, w. 259
Przełożona: s. Grażyna Gracz
5. 93-548 Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 684-68-60
Przełożona: s. Irena Tomzik
6. 93-317 Łódź, ul. Rzgowska 242, tel. 646-35-30
Przełożona: s. Bożena Paściak
7. 90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 38, tel. 630-08-96
Przełożona: s. Beata Konca
8. 90-058 Łódź, ul. Sienkiewicza 60, tel. 636-39-60
Przełożona: s. Iwona Zamorska
9. 90-457 Łódź, ul. św. Stanisława Kostki 14, tel. 636-53-17
Przełożona: s. Wiesława Beczek
10. 95-070 Aleksandrów Łódzki, pl. Kościuszki 20, tel. 712-18-40
Przełożona: s. Elżbieta Bąkowicz
11. 95-010 Stryków, ul. Warszawska 46, tel. 719-80-93
Przełożona: s. Małgorzata Ochęduszko
XXV. SŁUŻEBNICZKI NP NMP

ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Congregatio Sororum Ancillarum
ab Immaculata Conceptione Beatae Mariae Virginis
Dom zakonny na terenie archidiecezji:
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 36, tel. (0-44) 647-77-39
Przełożona: s. Wiesława [Przemysława] Łojewska
XXVI. SŁUŻKI NMP

ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEK
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEPOKALANEJ W MARIÓWCE
Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae de Mariówka
Domy zakonne na terenie archidiecezji:
1. 97-400 Bełchatów, al. kard. S. Wyszyńskiego 76/78, tel. (0-44) 632-29-48
Przełożona: s. Bronisława Drelich
2. 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Niska 44, tel. (0-44) 724-51-68
Przełożona: s. Anna Rokicka
3. 97-315 Tuszyn, ul. Brzezińska 16, tel. 614-34-02
Przełożona: s. Agnieszka Chmielewska
XXVII. URSZULANKI SJK

ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK SERCA JEZUSA KONAJĄCEGO
Congregatio Sororum Ursulinarum a Sacro Corde Iesu Agonisantis
Dom centralny: 93-562 Łódź, ul. Obywatelska 60, tel. 648-27-17
Przełożona Centrum: s. Agnieszka Celińska
Domy zakonne na terenie archidiecezji:
1. 93-562 Łódź, ul. Obywatelska 60, tel. 648-28-20; 648-70-60
Kierowniczka: s. Elżbieta Konek
2. 93-005 Łódź, ul. Czerwona 6/2, tel. 684-79-13
Kierowniczka: s. Beata Mazur
3. 94-004 Łódź, ul. Retkińska 127, tel. 686-75-75
Kierowniczka: s. Elżbieta Stępniewska
4. 98-134 Kazimierz k. Łodzi, ul. Kilińskiego 50, tel. (0-43) 677-54-81
Kierowniczka: s. Rafaela Kołodziejska
5. 95-035 Ozorków, ul. Łęczycka 30, tel. 718-16-18
Kierowniczka: s. Janina Chamczyk
ŚWIECKIE INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO
FRATERNIA JEZUS CARITAS

Fraternité Jesus Caritas
Odpowiedzialna generalna: Martel Claud-Esther, 84 rue Ferdinand Cartier
76960 Notre Dame de Bondeville, Francja, tel. (0-033-2) 35-74-01-30
Odpowiedzialna za region w Polsce: Maria Chymuk
Telefon kontaktowy w Krakowie: (0-12) 421-09-30
Telefon kontaktowy w Łodzi: (0-42) 657-06-25
INSTYTUT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Saeculare Mulierum Institutum Misericordiae Divinae
Adres kontaktowy: o. Klemens Śliwiński OFMConv.
91-520 Łódź, ul. Okólna 185
tel. 659-02-02
tel. kontaktowy w Łodzi 678-84-81
INSTYTUT PRZENAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Odpowiedzialny generalny: bp Wacław Świerzawski, Sandomierz
Odpowiedzialna generalna w Polsce:
Teresa Nachaj
Telefon kontaktowy w Gliwicach: (0-32) 230-92-31
Telefon kontaktowy w Łodzi: tel. (0-42) 651-29-49
OCHOTNICZKI KSIĘDZA BOSKO

Volontarie di don Bosco
Odpowiedzialna generalna: Anna Marocco
Adres kontaktowy w Warszawie: Inspektor Księży Salezjanów
03-775 Warszawa, ul. Kawęczyńska 53
Adres kontaktowy w Łodzi: 90-046 Łódź, ul. Wodna 36, tel. (0-42) 674-64-43

hastagi na stronie:

#d ul Strykowska 33/35 #Dominikanki PRZYIECIE POSTULANTKI ANNY #postulantka #Dominikanki PRZYIECIE Anny Łyczko Do Zakonu #Dominikanki PRZYIECIE DO ZGROMADZENIA Anne #Dominikanki PRZYIECIE ANNY ŁYCZKO DO ZAKONU CZY ANNA JUTRĄ DOSTANIE OBRĄCZKE OD ZGROMADZENIA #Dominikanki PRZYIECIE DO ZAKONU ANNY ŁYCZKO #Dominikanki PRZYIECIE ANNY ŁYCZKO KIEDY ANNA DOSTANIE STRUI ZAKONY #Dominikanki PRZYIECIE DO Zakonu Anny Łyczko #Dominikanki PRZYIECIE ANNY ŁYCZKO DO ZAKONU WYSŁANA SUKIENKA ZAKONA DO PŁOT

Similar Posts