Misjonarki Chrystusa Króla - MChR - Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej Zakony

Misjonarki Chrystusa Króla

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (Congregatio Sororum Missionariarum Christi Regis pro Polonis Emigrantibus – MChr) – wyrosło z duchowych i kulturalnych potrzeb polskich emigrantów. Założył je w 1959 roku Sługa Boży o. Ignacy Posadzy, kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (dokładna data założenia – 21 listopada 1959 roku; zatwierdzenie na prawach papieskich – 24 listopada 1996 roku).

misjonarki-chrystusa-krola.jpg

Powołaniem każdej misjonarki jest bezgraniczne ukochanie sprawy Bożej wśród Polonii zagranicznej oraz pragnienie ofiary z siebie i radosne poświęcenie sił, wygód i życia dla dobra Polonii.

Siostry żyją we wspólnocie, której wewnętrznym hasłem jest zawołanie Pawłowe: „Oby tylko Chrystus był głoszony” (Flp 1,18). W centrum ich życia jest Chrystus królujący z tronu krzyża. Razem z braćmi emigrantami dzielą radości, smutki i tęsknoty życia codziennego. Na obcej ziemi siostry misjonarki pragną umacniać wiarę i budować skrawek umiłowanej Ojczyzny poprzez szerzenie kultu Eucharystii, katechizację, pielęgnowanie polskiej kultury, tradycji i języka.
Źródło: wikipedia.org

Dom generalny

ul. Sióstr Misjonarek 10
61-680 Poznań – Morasko

hastagi na stronie:

#Dominikanki PRZYIECIE ANNY #Siostry Dominikanki UCZYNKI MIŁOSIERNE ANNY #Dominikanki Wysłana Sukienka Zakona do Płot Przyiecje Anny Łyczko #Dominikanki POSTULAT ANNY ŁYCZKO WYSŁANA SUKIENKA ZAKONA DO PŁOT #Dominikanki PRZYIECIE ANNY ŁYCZKO DO ZAKONU W STYCZNIU 10 #Dominikanki PRZYIECJE ANNY DO ZAKONU UCZYNKI MIŁOSIERNE #DOMINIKANKI PRZYIECIE OD MATKI GENERARNEI SUKIENKI ZAKONEI DLA Postulantki ANNY Z Płot #Dominikanki UCZYNKI MIŁOSIERNE ANNY ŁYCZKO #Dominikanki PRZYIECIE ANNY ŁYCZKO Z PŁOTY KIEDY ANNA JEDŹIE DO ZAKONU CZY JEST WYZNACZONA DATA #Dominikanki PRZYIECIE ANNY ŁYCZKO CZY ANNA JUTRĄ DOSTANIE OBRĄCZKE

Similar Posts