Adoratorki Krwi Chrystusa ASC

Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa

Adoratorki KRWI CHRYSTUSA
Powołaniem zgromadzenia jest adoracja Krwi Chrystusa. Z adoracji tej wypływa gotowość sióstr do służby apostolskiej. Zakładając zgromadzenie w 1834 r., św. Maria de Mattias m.in. pragnęła, aby poprzez dzieło adoratorek Krew Chrystusa czczona była na całym świecie.

Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, Adoratrices Sanguinis Christi (ASC).

Światłość świec fot.sxc hu
Światłość świec fot.sxc hu
Charyzmat: Adoracja Krwi Chrystusa, mobilizująca do służby apostolskiej.
Charyzmatem, który św. Maria De Mattias otrzymała od Ducha Świętego i przekazała nowemu zgromadzeniu, jest „pełnia miłości”. Zafascynowana osobą Chrystusa, który przelał Krew dla zbawienia ludzi, powtarzała często: „Pielęgnujmy w naszym sercu miłość ku Jezusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu oraz zabiegajmy o to, aby był On poznany i kochany przez wszystkich. Świadomość, że Chrystus odkupił nas wszystkich, napełnia mnie pragnieniem pomocy drogim bliźnim…”. Tworząc zgromadzenie i wyznaczając jego zadania, założycielka szczególny nacisk kładła na chrześcijańskie wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej dążeniem było, aby Krew Chrystusa czczona była na całym świecie.

Hasło: „Błogosławiona Krew Jezusowa”.

Data założenia: 4 marca 1834 roku, definitywnie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 28 stycznia 1878 roku, w Polsce od 1946 roku.

Założycielka: Św. Maria de Mattias.

Przełożona generalna: s. Bernarda KRIŠTIĆ, Via Beata Maria de Mattias Mattias 10, 00183 Roma, Włochy, tel. (0-039 6) 70 49 67 02, fax 77 20 88 84.

Przełożona Regionu Wrocław: s. Wiesława Przybyło, ul. Szymanowskiego 25, 51-609 Wrocław, tel. 071 – 337 45 45, fax: 071-34-80-866

Opis stroju: w Regionie Wrocław – czarny lub szary dwuczęściowy habit zwany garsonką, na głowie welon, na szyi łańcuszek z serduszkiem i krzyżykiem.

Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusay
Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, fot: adoratorki.pl

Dom prowincjalny

WROCŁAW
ul. Szymanowskiego 25
51-609 WROCŁAW
Sekretariat, tel. 071-337 45 40
fax: 071-34-80-866
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]

Adres domu formacyjnego

ul. Sejmowa 14
42-222 Częstochowa
tel. 034-37-20-567

B O L E S Ł A W I E C

ul. Zgorzelecka 27
59-700 BOLESŁAWIEC
tel. dom 075-73-22-425
tel. bursa 075-73-24-126
e-mail: [email protected]

W S P Ó L N O T A S I Ó S T R Kiedrzyn – dzielnica Częstochowy

ul. Sejmowa 14
42-222 Częstochowa
tel. 034-37-20-567
Mistrzyni Postulatu: s. Ewa Kleps
e-mail: [email protected]

D O M F O R M A C J I Kiedrzyn – dzielnica Częstochowy

ul. Sejmowa 14
42-222 Częstochowa
tel. 034-37-20-567
Mistrzyni Nowicjatu: s. Małgorzata Przybyło
e-mail: [email protected]

D O M Y P R O W I N C J I W R O C Ł A W P O Z A T E R E N E M P O L S K I

Siostry Polki w Rzymie

Dom Generalny
via. S. Maria De Mattias 10
00183 Roma Italia

NIEMCY

Kloster Baumgärtle 4
87739 BREITENBRUNN

e-mail: [email protected]
ROSJA – SYBERIA

662100 Aczyńsk
Ul. Stroitieliej 31
Krasnojarskij kraj
Rosja
e-mail: [email protected]
BIAŁORUŚ

211720 Dokszyce
Witebskaja obł.
ul. Puszkina 44
BELARUS
e-mail: [email protected]
Mistrzyni Postulatu: s. Ewa Kleps
Mistrzyni Nowicjatu: s. Małgorzata Przybyło
e-mail: [email protected]

źródło: http://www.adoratorki.pl/

hastagi na stronie:

#częstochowa noclegi u siĂłstr zakonnych #świeca #swiece #zapalone świece #Zgromadzenie SiĂłstr Adoratorek Krwi Chrystusa #Dominikanki PRZYIECIE DO POSTULATU ANNE ŁYCZKO #Pasionistki PRZYIECIE DO postulatu #Dominikanki CZY MATKA Wysyła Struj Zakony do Postulantki Anny Łyczko Do Płot #Dominikanki PRZYIECIE ANNY ŁYCZKO WYSŁANA SUKIENKA ZAKONA JAK WYGLĄNDA #Siostry Dominikanki CZY JEST PODANA DATA WYNIEŚIENJA ANNY NA OŁTARZ

Similar Posts