Wychowawca 3/2015 articles

Uczeń z niepełnosprawnością w systemie oświaty

Uczeń z niepełnosprawnością w systemie oświaty

Uczeń z niepełnosprawnością w systemie oświaty Każde dziecko ma prawo do rozwijania się w sposób zdrowy i normalny na płaszczyźnie fizycznej, intelektualnej, moralnej, duchowej i społecznej w warunkach wolności i godności. Jan Paweł II W systemie oświaty obecność ucznia z niepełnosprawnością podlegała zmiennej organizacji na przestrzeni czasu.…
Top