Wychowawca articles

Akceptacja uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych

Akceptacja uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych

Akceptacja uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych Nie wszystkie dzieci w wieku szkolnym odznaczają się pełnią zdrowia i sprawności, dlatego powinny doświadczać życzliwej, wspierającej postawy nauczycieli i personelu medycznego, wyciszenia negatywnych emocji i lęków oraz dowartościowania wysiłków, jaki wkładają w rehabilitację i poprawę własnego zdrowia (Dziak 1993).…

Uczeń z niepełnosprawnością w systemie oświaty

Uczeń z niepełnosprawnością w systemie oświaty Każde dziecko ma prawo do rozwijania się w sposób zdrowy i normalny na płaszczyźnie fizycznej, intelektualnej, moralnej, duchowej i społecznej w warunkach wolności i godności. Jan Paweł II W systemie oświaty obecność ucznia z niepełnosprawnością podlegała zmiennej organizacji na przestrzeni czasu.…

KIDULTS – dorosłe dzieci

KIDULTS – dorosłe dzieci Termin „kidults” (ang. kid – dziecko; adults – dorosły) po raz pierwszy pojawił się na łamach „The New York Times” w 1985 roku, w artykule Petera Martina. Frank Furedi, socjolog z University of Kent w Canterbury, autor pierwszych publikacji o kidults twierdzi, że „Neverland jest wokół nas”.…

Niekiedy nikt nie puka do drzwi

Niekiedy nikt nie puka do drzwi W przypadku samobójczej śmierci zawsze pojawia się pytanie: „dlaczego do tego doszło?”. Gubimy się w domysłach, supozycjach, wątpliwościach. Dociekanie przyczyn, które skłoniły jednostkę do ostatecznego kroku zmierza ku rozliczeniu się z samym sobą (czy i w jakim stopniu odpowiadam za tę śmierć), a następnie wyprowadzeniu możliwych wniosków dotyczących: – zapobieżeniu następnym wydarzeniom (vide magnetyzm śmierci); – rozpoznaniu obiektywnych przyczyn i źródeł, w celu ich niwelowania i skorygowania; – wsparciu tych, którzy przez zaistniały fakt zostali szczególnie dotknięci (rodzina, rodzeństwo, najbliższy krąg koleżeński).…
Top