Salwatorianki – SDS – Kongregacja Sióstr Boskiego Zbawiciela articles

Salwatorianki

Siostry Salwatorianki tworzą międzynarodową wspólnotę zakonną. Ich główne kierunki działalności to wychowanie i nauczanie, misje, pomoc w pracy duszpasterskiej, opieka nad chorymi. Pracują w różnych krajach świata, takich jak Afryka: Kongo, Mozambik, Tanzania. Ameryka Północna: USA. Ameryka Południowa: Brazylia, Kolumbia, Ekwador.…
Top