Albertynki SAPU – Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujące Ubogim (SAPU) articles

Albertynki

Albertynki

Albertynki – (Zgromadzenie Sióstr III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim (ZSAPU)) – żeński zakon katolicki założony przez Adama Chmielowskiego 15 stycznia 1891 roku w Krakowie. O Zgromadzeniu w skrócie: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (ZSAPU) – zgromadzenie zakonne, habitowe.…
Top