Tag Archives: siostry

Jadwiżanki

Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi, a właściwie Congregatio Sororum Sancte Hedvigs – CSSH. Miano „jadwiżanki”, nawiązuje do nazwy Zgromadzenia i wskazuje na św. Jadwigę Śląską, która obok Najświętszej Maryi Panny jest jego patronką. Życie jadwiżanek oparte jest na Regule św. Augustyna mówiącej – „kochaj i czyń co chcesz”.…

Salwatorianki

Siostry Salwatorianki tworzą międzynarodową wspólnotę zakonną. Ich główne kierunki działalności to wychowanie i nauczanie, misje, pomoc w pracy duszpasterskiej, opieka nad chorymi. Pracują w różnych krajach świata, takich jak Afryka: Kongo, Mozambik, Tanzania. Ameryka Północna: USA. Ameryka Południowa: Brazylia, Kolumbia, Ekwador.…

Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa

Adoratorki KRWI CHRYSTUSA Powołaniem zgromadzenia jest adoracja Krwi Chrystusa. Z adoracji tej wypływa gotowość sióstr do służby apostolskiej. Zakładając zgromadzenie w 1834 r., św. Maria de Mattias m.in. pragnęła, aby poprzez dzieło adoratorek Krew Chrystusa czczona była na całym świecie. Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, Adoratrices Sanguinis Christi (ASC).…

Albertynki

Albertynki – (Zgromadzenie Sióstr III Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu Posługujących Ubogim (ZSAPU)) – żeński zakon katolicki założony przez Adama Chmielowskiego 15 stycznia 1891 roku w Krakowie. O Zgromadzeniu w skrócie: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (ZSAPU) – zgromadzenie zakonne, habitowe.…

Misjonarki Miłości

Misjonarki Miłości (Misionaries of Charity) – zgromadzenie zakonne założone przez błogosławioną Matkę Teresę z Kalkuty. 7 października 1950 r. arcybiskup Kalkuty F. Perier S.J. wydał dekret powołujący do życia zgromadzenie Mijonarek Miłości na prawach diecezjalnych. Od tego czasu zgromadzenie podlegało biskupowi diecezji, na terenie której się znajdowało. Już 1 lutego 1965 r.…
Top