Tag Archives: Polonii Zagranicznej

Misjonarki Chrystusa Króla

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej (Congregatio Sororum Missionariarum Christi Regis pro Polonis Emigrantibus – MChr) – wyrosło z duchowych i kulturalnych potrzeb polskich emigrantów. Założył je w 1959 roku Sługa Boży o. Ignacy Posadzy, kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (dokładna data założenia – 21 listopada 1959 roku; zatwierdzenie na prawach papieskich – 24 listopada 1996 roku). Powołaniem każdej misjonarki jest bezgraniczne ukochanie sprawy Bożej wśród Polonii zagranicznej oraz pragnienie ofiary z siebie i radosne poświęcenie sił, wygód i życia dla dobra Polonii.…
Top