Tag Archives: Dom

Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa

Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa

Adoratorki KRWI CHRYSTUSA Powołaniem zgromadzenia jest adoracja Krwi Chrystusa. Z adoracji tej wypływa gotowość sióstr do służby apostolskiej. Zakładając zgromadzenie w 1834 r., św. Maria de Mattias m.in. pragnęła, aby poprzez dzieło adoratorek Krew Chrystusa czczona była na całym świecie. Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, Adoratrices Sanguinis Christi (ASC).…

Uczennice Boskiego Mistrza

Uczennice Boskiego Mistrza, Siostry Uczennice Boskiego Mistrza, zgromadzenie zakonne typu kontemplacyjnego założone przez ks. Jakuba Alberione 10 lutego 1924 roku, a zatwierdzone przez papieża Jana XXIII 30 sierpnia 1960 roku. Zgromadzenie jest obecne w 28 krajach i liczy 1300 sióstr. Uczennice Boskiego Mistrza w Polsce pojawiły się w 1935 roku.…
Top