Tag Archives: Braci Mniejszych

Klaryski

Zakon świętej Klary zwany też Klaryski – żeńskie klauzurowe zgromadzenie zakonne. Powołany zgodnie regułą II Zakonu świętego Franciszka w 1212 przez św. Franciszka z Asyżu i św. Klarę z Asyżu. Został zorganizowany według reguły Braci Mniejszych. Powstał wcześniej niż tercjarze. W 2004 było ponad 20 000 sióstr przebywających w domach zakonnych w 76 krajach.…
Top