Tag Archives: Antonin Mirsk

Siostry Opatrzności Bożej

Opatrznościanki – pełna nazwa Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej (łac.Congregatio Sororum a Divina Providentia) – żeńskie zgromadzenie zakonne. Zgromadzenie zakonne założone w 1857 roku we Lwowie przez Antoninę Mirską z inicjatywy arcybiskupa lwowskiego Łukasza Baranieckiego. 17 lipca 1867r. zgromadzenie uzyskało urzędowy dekret Świętej Kongregacji dla Biskupów i Zakonników, mocą którego papież Pius IX uznał i zatwierdził Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej jako zgromadzenie zakonne, oparte na trzech ślubach zwyczajnych, pod kierownictwem przełożonej generalnej.…
Top