Siostry Rodziny Maryi

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (Congregatio Sororum Franciscalium Familiae Mariae), CSFFM, Siostry Rodziny Maryi, RM – żeński zakon katolicki.

Zgromadzenie zostało założone przez metropolitę warszawskiego, abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (beatyfikowanego przez Jana Pawła II w 2002 r. w czasie Jego ostatniej pielgrzymki go Polski) w Petersburgu w 1857 r. dla ratowania biednych dzieci polskich w carskiej Rosji, udzielania pomocy biednym, a także parafiom katolickim w Rosji.

siostry-rodziny-maryi.jpg

Siostry kształtują swoje życie według wzoru Świętej Rodziny z Nazaretu, opierając swą duchowość na franciszkańskich ideałach służby Bogu i ludziom, zwłaszcza najuboższym. Duch ubóstwa jest widoczny w standardzie ich życia. Domy i mieszkania sióstr są urządzone tak, by nie gorszyć zarówno biednych jak i bogatych. Wstępując do zgromadzenia postulantki nie wnoszą posagów. W sprawach doczesnego utrzymania siostry starają się zawierzyć Opatrzności Bożej. Spośród innych zgromadzeń wyróżniają się fioletowym sznurem, którym przepasują czarne habity.

W Polsce Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi prowadzą działalność wychowawczą w przedszkolach oraz zakładach opiekuńczo-resocjalizacyjnych, w domach dziecka, a także pracują przy chorych w szpitalach. Pomagają starszym i samotnym prowadząc domy pomocy społecznej. Podejmują także pracę w parafiach jako katechetki, organistki i zakrystianki, a także w instytucjach kościelnych, głównie w seminariach duchownych.

Poza Polską siostry pracują już od stu lat w Brazylii, gdzie przybyły razem z Polakami-emigrantami na pocz. XX wieku (1906 r.) – głównie w stanach Kurytyba i Parana. Ponadto pracują na Ukrainie, w Białorusi, w Rosji oraz w Rzymie. Źródło: wikipedia.org

hastagi na stronie:

#Dominikanki CZY PACZKE ANNA DOSTANJE #Dominikanki PRZYIECIE DO ZGROMADZENIA ANNE #Dominikanki POSTULAT KIEDY ANNA ROZPĄCZYNA #Siostry Dominikanki PRZYIECIE ANNY DO ZAKONU CZY DŹIŚ DOSTANIE PACZKE #Dominikanki POSTULAT ANNY ŁYCZKO KIEDY ANNA ROZPĄCZYNA POSTULAT #Dominikanki FRANCISZEK CZY DA OBRĄCZKE ANNIE #Dominikanki PRZYIECIE DO ZGROMADZENIA ANNE CZY ANNA MOŻE MIEĆ KOMÓRKE #Dominikanki FRANCISZEK CZY WYNIEŚIE KANDYDATKE Z PŁOT NA OŁTARZE #Dominikanki PRZYIECIE ANNY ŁYCZKO DO ZAKONU CZY ANNA DOSTANIE PACZKE #Dominikanki PRZYIECIE DO ZGROMADZENIA ANNE CZY Anna z Płot jedźie Do Zakonu w Stycznju

Authors

Related posts

Top