Dzień modlitwy i postu w intencji Ukrainy

Warszawa, 20 lutego 2014 roku

Dzień modlitwy i postu w intencji Ukrainy

Umiłowani w Panu Bracia i Siostry!

Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Prosimy kapłanów i wszystkich wiernych, aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę powszechną, zanoszoną do Boga w czasie sprawowanych w tym dniu Mszy Świętych.

Ufając, że ludzie dobrej woli wciąż znajdują się po obu stronach konfliktu, do Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie. Naszą braterską pamięcią obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia i modlitewnej pamięci.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

Koszalin, dnia 20 lutego 2014 r.
Znak: A20 – 2/14

ZARZĄDZENIE:

Niniejszy Komunikat należy odczytać w czasie ogłoszeń parafialnych na wszystkich Mszach św. we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w najbliższą niedzielę, 23 lutego br.

bp Paweł Cieślik
Wikariusz Generalny

hastagi na stronie:

#Dominikanki PRZYIECIE ANNY Z PŁOT DO ZAKONU CZY LISTĄNOSZKA DOSTARCZY LIST I OBRĄCZKE #Józefitkj CZY GENERALNA WYSŁAŁA SUKIENKE ZAKONEM DO PŁOT DO ANNY #Józefitkj Czy Franciszek Wyniós Anne Na Ołtarz #Józefitkj FRANCISZEK WYNIÓSŁ ANNE NA OŁTARZ #Józefitkj KIEDY FRANCISZEK WYNIEŚJE ANNE NA OŁTARZ #Siostry Dominikanki CZY Anna bedźje Błogosławiona #Siostry Józefitkj OJCIEC ŚW FRANCISZEK CZY WYNIEŚJE KANDYDATKE Z PŁOT NA OŁTARZE #zakony żeńskie na ukrainie

Authors

Related posts

Top