Author Archives: zakonnice.pl

Niekiedy nikt nie puka do drzwi

Niekiedy nikt nie puka do drzwi W przypadku samobójczej śmierci zawsze pojawia się pytanie: „dlaczego do tego doszło?”. Gubimy się w domysłach, supozycjach, wątpliwościach. Dociekanie przyczyn, które skłoniły jednostkę do ostatecznego kroku zmierza ku rozliczeniu się z samym sobą (czy i w jakim stopniu odpowiadam za tę śmierć), a następnie wyprowadzeniu możliwych wniosków dotyczących: – zapobieżeniu następnym wydarzeniom (vide magnetyzm śmierci); – rozpoznaniu obiektywnych przyczyn i źródeł, w celu ich niwelowania i skorygowania; – wsparciu tych, którzy przez zaistniały fakt zostali szczególnie dotknięci (rodzina, rodzeństwo, najbliższy krąg koleżeński).…
Top